2016-06-20 ... Plötsligt bara händer det. Förutsättningen är en domare med bestämd linje och integritet. Vi åkte med viss tvekan till SSRKs utställning i Gränna för domare Karin Linde Klerholm, mycket framgångsrik uppfödare av amerikansk cocker i Sverige, men numera bosatt i Florida, USA. En helt ny bekantskap för vår del. Och mycket trevlig skulle det visa sig. På alla sätt!
Ryktena sa att "alla" skulle dit och jag började tveka trots inskickade anmälningar.
Men hur som helst, dit kom vi och resultatet blev alldeles lysande.

2016-06-20 ... Plötsligt bara händer det. Förutsättningen är en domare med bestämd linje och integritet. Vi åkte med viss tvekan till SSRKs utställning i Gränna för domare Karin Linde Klerholm, mycket framgångsrik uppfödare av amerikansk cocker i Sverige, men numera bosatt i Florida, USA. En helt ny bekantskap för vår del. Och mycket trevlig skulle det visa sig. På alla sätt!
Ryktena sa att "alla" skulle dit och jag började tveka trots inskickade anmälningar.
Men hur som helst, dit kom vi och resultatet blev alldeles lysande.

2016-06-20 ... Plötsligt bara händer det. Förutsättningen är en domare med bestämd linje och integritet. Vi åkte med viss tvekan till SSRKs utställning i Gränna för domare Karin Linde Klerholm, mycket framgångsrik uppfödare av amerikansk cocker i Sverige, men numera bosatt i Florida, USA. En helt ny bekantskap för vår del. Och mycket trevlig skulle det visa sig. På alla sätt!
Ryktena sa att "alla" skulle dit och jag började tveka trots inskickade anmälningar.
Men hur som helst, dit kom vi och resultatet blev alldeles lysande.

2016-06-20 ... Plötsligt bara händer det. Förutsättningen är en domare med bestämd linje och integritet. Vi åkte med viss tvekan till SSRKs utställning i Gränna för domare Karin Linde Klerholm, mycket framgångsrik uppfödare av amerikansk cocker i Sverige, men numera bosatt i Florida, USA. En helt ny bekantskap för vår del. Och mycket trevlig skulle det visa sig. På alla sätt!
Ryktena sa att "alla" skulle dit och jag började tveka trots inskickade anmälningar.
Men hur som helst, dit kom vi och resultatet blev alldeles lysande.